088.688.1689
(Sale 1)
0888.69.1689
(Sale 2)

GIA CÔNG, ĐIỆN NƯỚC

Thép Nam Phát cung cấp các dịch vụ gia công (sản xuất Lưới Thép B40, Bẻ Đai Sắt Taze, Cắt sắt xây dựng theo yêu cầu) và Điện Nước, Nhựa Bình Minh ….

Các sản phẩm nhựa Bình Minh
Sản xuất lưới Thép B40
Bẻ đai Sắt Taze