088.688.1689
(Sale 1)
0888.69.1689
(Sale 2)

GIÁ QUẶNG SẮT SÀN ĐẠI LIÊN (Trung Quốc)